TEMIŠVAR

Grad Temišvar je treći najveći grad u Rumuniji i glavni grad okruga Tamiš, ima oko 320.000 stanovnika, a u svojoj široj površini čak oko 450.000. Površina grada je 130,5 kvadratnih kilometara, a nalazi se na nadmorskoj visini od 89 metara. Grad se nalazi na obalama reke Begej i predstavlja ekonomski, univerzitetski i kulturni centar zapadne Rumunije.

Prvi zapisi o Temišvaru iz 1212. godine se vezuju za antičku Rimsku tvrđavu poznatu kao Castrum Regium Themes. Od tada, područje današnjeg Temišvara je bilo pod uticajem različitih kultura. Do XIII veka je bio pod uticajem Rimljana, nakon čega ovo područje osvajaju i uništavaju Tatari. U 1552. godini, Temišvar pada pod upravu Otomanske imperije. Tek 1718. godine celokupan region Banata, pa i Temišvar pada pod upravu Habzburške monarhije. 1918. godine srpske trupe su osvojile Temišvar i nakon toga se grad vraća Rumuniji. U tom periodu najveći deo stanovništva čine Srbi, a masovno se doseljavaju Nemci i Mađari. Od tada u gradu nije bilo značajnih događanja, čak ni u Drugom Svetskom ratu, kada je pretrpeo manja oštećenja. Nakon rata doseljava se značajan broj Rumuna, koji od tada postaju i većinsko stanovništvo. 1989. godine, Temišvar je bio mesto početka Rumunske revolucije u kojoj je srušen režim komunističkog diktatora Nikolae Čaučeskua.

Nacionalna valuta Rumunije je lev (RON) i ona se koristi za sva plaćanja. U gradskim centrima prodavci prihvataju bankarske platne kartice. Razmenu valuta možete obaviti u menjačnicama ili bankama. Menjačnice se nalaze na benzinskim stanicama, u tržnim centrima, centralnim gradskim ulicama.

Zvanični službeni jezik u Rumuniji i Temišvaru je rumunski. Zbog specifičnosti Temišvara i broja Srba u ovom gradu koristi se i srpski jezik, ali u ograničenim krugovima. Rumuni generalno jako slabo ili uopšte ne govore engleski jezik, tako da je ponekad jako teško sporazumeti se sa njima.

temisvar rumunija izleti agencija

Temišvar ima veliki broj znamenitosti, i to uglavnom istorijske znamenitosti, koje je i teško pobrojati obzirom da grad ima istoriju dugu gotovo ceo jedan milenijum, o čemu svedoče brojni muzeji u Temišvaru.
Okosnicu znamenitosti Temišvara čine tri glavna gradska trga: Trg UjedinjenjaTrg Pobede i Trg Slobode.

Temišvar se naziva i Grad parkova. U njemu se nalazi veliki broj manjih parkova u centralnim delovima grada, koji predstavljaju sklonište od gradske vreve i saobraćajne buke na ulicama. Najlepši park Temišvara je Botanički park, a od ostalih popularnijih parkova se izdvajaju Centralni park, Park Ruža i Dečiji park.

U Temišvaru postoji i nekoliko verskih objekata, hramova, crkava i katedrala. To je odraz delovanja različitih kultura na ovim prostorima, ali i etničke raznolikosti koja je karakterisala ovaj grad vekovima. Najznačajnija za nas je Srpska pravoslavna saborna crkva, a od ostalih značajnih se izdvajaju Katolički Dom, Rumunska mitropolitska pravoslavna katedrala i Manastir Notrdamskih sestara.

 

temisvar rumunija izleti agencija

Od ostalih istorijskih znamenitosti Temišvara izdvajaju se Barokna palata, koja je u istoriji bila sedište Srpske Vojvodine i Dvorac Hunjadi Janoša (Sibinjanin Janka). Na glavnim trgovima grada se nalaze brojne istorijske znamenitosti – dvorovi, stare administrativne uprave, zgrade različitih vojnih i kulturnih institucija i sl.

Kulturne znamenitosti i institucije grada su Rumunska Temišvarska opera i Nacionalni teatar u Temišvaru, koji rade u zgradi popularnog naziva „Palata kulture“, Muzej Banata i Memorijal Revolucije.

NAŠA PONUDA

IZLET - TEMIŠVAR -

OBILASCI: TRG POBEDE - SABORNA (RUMUNSKA) CRKVA BANATSKE MITROPOLIJE - KIP VUČICE KOJA DOJI ROMULA I REMA - KIP DEVICE MARIJE I BISTA DECEBALA - TRG JEDINSTVA - RIMOKATOLIČKA KATEDRALNA CRKVA - BAROKNA PALATA - SABORNA CRKVA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE